Edukacja domowa

Edukacja w rodzinie
oparta o dom

Na czym polega edukacja domowa?

Na czym polega edukacja domowa?

Edukacja domowa to edukacja w rodzinie oparta o dom. Dziecko nie chodzi do szkoły, trud wykształcenia podejmują rodzice. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ edukacja domowa to jedna z możliwości, jaką daje nam ustawa, kiedy dziecko nie chodzi do szkoły, a uczy się w domu.

W Polsce mamy obowiązek edukacji, nie ma obowiązku chodzenia do szkoły. Zanim zrodził się w Polsce system szkolny, to pierwsza była edukacja domowa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zapisać dziecko do edukacji domowej?

Wybieramy szkołę, do której chcemy zapisać dziecko, idziemy z kompletem dokumentów:

  • podaniem do dyrektora placówki,
  • oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia i zobowiązaniem dotyczącym przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych.

Dziecko może rozpocząć edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego. Rodzice chcący posłać dzieci do szkoły w edukacji domowej nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego. Podstawowym warunkiem jest decyzja i wzięcie pełnej odpowiedzialności za edukację swojego dziecka.

Jakie wyzwania czekają na rodziny edukacji domowej?

W edukacji domowej ważne jest, aby wyrobić sobie nawyki i wprowadzić dyscyplinę. Co może przeszkadzać? Lenistwo, brak regularności oraz brak motywacji. Ale to wszystko jest do przeskoczenia. Na pewno rodzice decydujący się na edukację domową spotykają się ze zdziwieniem, atakiem ze strony znajomych i najbliższych mówiących „po co to wam?”, „krzywdzicie dziecko”.

Rodzice muszą być silni i wytrwali w podjętych decyzjach. Oni wiedząc co dla ich dzieci jest najlepsze. Wyzwaniem może być także zmierzenie się z materiałem do opanowania, zgodnym z podstawą programową. Istnieją w Polsce szkoły przyjazne edukacji domowej, które rodziców w tym procesie wspierają. Wśród takich szkół są Szkoły Benedykta.

Dlaczego rodzice decydują się na edukację domową?

Najczęściej decyzję swoją tłumaczą potrzebą indywidualnego podejścia do dziecka, chęcią realizowania przez rodziców własnych pomysłów edukacyjnych. Oprócz tego rodzice często nie są zadowoleni ze szkolnych metod nauczania, które ich zdaniem nie tylko nie przynoszą oczekiwanych rezultatów edukacyjnych, a przede wszystkim tłumią chęć dziecka do nauki.

Rodzicom podoba się także to, że materiał do opanowania można przyswajać we własnym tempie oraz radość z tego, że nauczają swoje dziecko. Świadectwa rodzin, które na to się zdecydowały oraz wyniki dzieci, które są w edukacji domowej są najlepszą zachętą do podjęcia takiej decyzji.

Edukacja domowa w Polsce nie jest bardzo popularna, co rodzi wiele stereotypów. Obalamy je!

To prawda, ponad 14 tys. osób objętych obowiązkiem edukacji wybrało edukację domową, dlatego świadomość Polaków jest w tym temacie niewielka. Pocieszający jest fakt, że jeszcze 5-6 lat temu mało kto w Polsce słyszał o edukacji domowej, a teraz jest już coraz popularniejsza.

Socjalizacja dzieci

Jednym ze stereotypów jest przeświadczenie, że wybierając edukację domową zaburzamy socjalizację dzieci, co jest nieprawdą, ponieważ spotykają się i mają kontakt z innymi ludźmi np. odwiedzając teatry, muzea. Mają kontakt z rówieśnikami, korzystają z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, w których uczestniczą także inne dzieci. Brak socjalizacji dziecka to nie jest argument przeciw, ponieważ dziecko nie jest separowane od ludzi, tylko inaczej zdobywa znajomości i w innych miejscach nawiązuje relacje np. harcerstwo, różnego rodzaju wspólnoty, duszpasterstwo. Często ma o wiele więcej możliwości i czasu na budowanie głębszych relacji niż dzieci codziennie chodzące do szkoły. Rodzice często mówią, że zdecydowali się na edukację domową ze względu na budowanie relacji rodzinnych i między dziećmi oraz w środowisku zamieszkania.

Samodzielność dzieci

Osoby niemające kontaktu z edukacją uważają, że dzieci nie są samodzielne, co także nie jest prawdą. Dzieci, tak samo jak te, które uczęszczają do szkoły, a może nawet częściej, odwiedzają urzędy, poczty, banki i załatwiają różnego rodzaju sprawy.

Finanse

Kolejnym ze stereotypów dotyczącym edukacji domowej jest przeświadczenie, że to edukacja dla ludzi bogatych ponieważ trzeba zatrudniać nauczycieli do nauki dzieci w domu. Nic bardziej mylnego, poziom zamożności rodziców nie jest powodem wybierania przez nich edukacji domowej. Szkoły edukacji domowej zapewniają swoim uczniom różnego rodzaju zajęcia dodatkowe czy doszkalające. Jakie i w jakim stopniu to zależy od danej szkoły.

Wykształcenie rodziców

Brak odpowiedniego wykształcenia to następny mit krążący w polskiej społeczności. Nie trzeba mieć kierunkowego lub pedagogicznego wykształcenia, aby uczyć swoje dzieci. Wystarczy przypomnieć sobie i „przerobić” dany materiał. Przy indywidualnym podejściu i kreatywności można zrobić to bardzo szybko. Oczywiście w szkole średniej jest trudniejszy materiał niż w szkole podstawowej, ale zawsze można skorzystać z pomocy korepetytora. Gdy dziecko uczy się w szkole stacjonarnej też często rodzice wynajmują korepetytora, aby pomógł w nauce ich dzieciom.

Edukacja i wychowanie młodego pokolenia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oparte były na rodzinie i na domu – na tej bazie powstało i funkcjonowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które w historii naszego narodu odegrało szczególną rolę.

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Znosi ona obowiązek rejonizacji dla dzieci pozostających w edukacji domowej oraz konieczność dostarczania do szkoły opinii z poradni pedagogicznej na temat realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. Dzięki temu dużo łatwiej będzie zostać uczniem w edukacji domowej i mieć więcej czasu na rozwijanie pozaszkolnych pasji.

Ponadto jest to też rozwiązanie problemów rodziców pracujących okresowo w różnych miejscowościach. W każdym momencie możesz wybrać możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Polecamy skorzystać z ofert szkół specjalizujących się we wspomaganiu uczniów edukacji domowej. Jedną z takich placówek są Szkoły Benedykta. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!